#P039/19/DNMS Decision Support Engineer - Power Systems & Information Technology
Gulf Jobs
Doha
منذ 4 يوم
source : ExploreJobs

Jo b s i n Br ie f : Deve lo p s an d d i st r ib u t e s report s / d a s hboard s A na l y s e s DN M S da t a t o id en t i f y i s s ue s an d oppor t un i t ies f o r i mp rove m e n t A s s es s e s i s s ue s an d oppor t un i t ies f o r i mp rove m e n t P ropo s e s c orr e ct i v e a c t io n s an d i m prov e m ent s S u p por t s R FP deve lo p m en t an d e va lu a t ion o f prop o s a ls S uppor t s t h e i m p l e m e n t a t ion o f c o rre ct i v e ac t io n s an d i m prov e m ent s Rev i e w e x i st ing pro j e c t s an d c oncurren t w or k e ff ort s a s w e ll a s t h e o ngo ing pr io r i t i s a t ion o f pro je c t s t o deve lop t arge t e d p r o je c t int erve n t i o n p la n s f o c u s ing o n regu lar an d t i m e l y de li ver y o f va lu e .

O rgan i s e an d le a d pro je c t st a t u s an d w or k ing m ee t in g s . P repar e an d d i s t r ib u t e progres s repor t s o f pro j e c t pe r f o r m an c e an d i n i t iati v e s aga i n s t bu s in e s s st ra t e g y an d ob je c t i ve s .

M anag e r i s k s an d i s s ues ; c orre c t dev iatio n s f r o m p la n s ; an d per f o r m de li ver y p la Job Details Posted Date : 2020-03-01Job Location : Doha, QatarJob Role : Civil EngineeringCompany Industry : Public Administration Preferred Candidate Career Level : Mid CareerDegree : Bachelor's degree

قدِّم طلب ترشيحك
بريدي الالكتروني
بالضغط على "واصل" ، أعطي موافقة neuvoo على معالجة بياناتي وإرسال تنبيهات إلي بالبريد الإلكتروني ، على النحو المفصل في سياسة خصوصية لـneuvoo . يجوز لي سحب موافقتي أو إلغاء الاشتراك في أي وقت.
واصل
استمارة الطلب